Termeni si conditii

 

Aceasta pagina impreuna cu documentele si datele inscrise va comunica termenii si conditiile in care puteti folosi platforma online si aplicatia mobila rabit.ro. Prevederile generale sunt aplicabile la toti userii aplicatiei web si mobile Rabit. Va rugam sa cititi cu atentie termenii inainte de utilizarea site-ului. Folosirea site-ului indica acceptarea acestor termeni. Daca nu sunteti de acord cu aceste conditii, va rugam sa nu folositi aceasta platforma.

 

Prevederi generale

Urmatoarele prevederi se aplica termenilor si conditiilor site-ului:

a. Utilizatorul inregistrat este acel utilizator care se inregistreaza sub clauzele descrise mai jos.

b. Utilizator, user, inseamna orice utilizator al acestui site.

 

 Rabit.ro apartine societatii Rise Solutions SRL. Suntem o companie inregistrata la finante sub numarul  CUI: RO38099824 avand Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/5302/2017, Sediul social: str. Dimitrie Onciul nr. 21B, Cluj-Napoca, Romania. Am creat platforma online rabit.ro  si aplicatia mobila Android Rabit, in scopul de a facilita serviciile de management aplicabile intr-o companie care necesita imbunatatri in procesul de management.

 

Accesarea platformei Rabit.ro  si a aplicatiei mobile Rabit.

 

Conditii generale

a. Accesarea platformei Rabit.ro  si a aplicatiei mobile Rabit  este permisa pe termen limitat si ne rezervam dreptul de a retrage acest serviciu fara nicio notificare in prealabil. Noi nu vom fi raspunzatori in cazul in care site-ul  sau aplicatia nu va functiona din orice motiv sau pe orice perioada.

b. Temporar, putem restrange activitatea site-ului in intregime sau partial pentru userii inregistrati si neinregistrati.

c. In cazul in care ajungeti in posesia unui username cu parola pe platforma Rabit.ro  si a aplicatia mobile Rabit, trebuie sa pastrati confidentialitatea acestor informatii. Noi ne pastram dreptul de a desfiinta orice cont de utilizator in cazul in care nu respecta termenii si conditiile.

d. Dumneavoastra sunteti responsabil pentru demersurile care trebuie sa le faceti pentru a obtine un cont pe platforma platforma Rabit.ro  si a aplicatia mobile Rabit. Dumneavoastra trebuie sa va asigurati ca oricine acceseaza pagina noastra beneficiaza de conexiune de internet, sunt constienti de termenii si conditiile de folosire si se supun acestora.

 

Utilizari interzise ale platformei Rabit.ro  si a aplicatiei mobile Rabit 

Platforma si aplicatia mobila se poate folosi doar in termeni legali si orice abuz va fi raportat organelor competente.

Aceasta platforma nu se poate folosi in urmatoarele conditii:

a. In orice fel ar incalca orice lege locala, nationala si internationala.

b. In orice fel ar deveni ilegala sau frauduloasa sau ar avea un scop fraudulos.

c. Pentru a trimite, cu buna stiinta, sau a primi, incarca, descarca, utiliza sau reutiliza orice material care nu este in conformitate cu standardele noastre de continut.

d. Pentru a transmite sau obtine contacte,  cu scopul de a transmite orice mesaje publicitare nesolicitate sau neautorizate sau materiale promotionale de orice alta forma (SPAM).

 

Raspunderea noastra

a. Materialele expuse pe site-ul nostru sunt oferite fara garantarea exactitatii acestora.

b. Nu ne asumam raspunderea pentru orice pierdere sau dauna suferita de utilizator direct sau indirect in urma folosirii site-ului nostru.

c. Nu ne asumam raspunderea pentru orice pierdere de date suferita sau orice pierdere de afacere de catre utilizator.

d. Nu suntem responsabili de moartea sau ranirea oricarei persoane datorate neglijentei sau exactitatii unui mesaj expus pe site-ul nostru.

 

Prevederi pentru utilizatorii inregistrati

Userii care isi creeaza un cont pe  platforma Rabit.ro  si a aplicatia mobila Rabit  trebuie sa:

- aiba varsta de cel putin 18 ani

- sa ofere date de contact reale si valide

- sa nu falsifice identitatea lor

- in cazul in care va inregistrati ca firma trebuie sa dovediti ca sunteti indreptatit pentru a reprezenta firma

 

Administratia platformei Rabit.ro  si a aplicatiei mobile Rabit   isi rezerva dreptul de a respinge inregistrarea dumneavoastra oricand si fara o notificare in prealabil.

 

Conditiile noastre

Utilizatorii au obligatia de a respecta serviciile solicitate; ca urmare, administratia platformei Rabit.ro  si a aplicatiei mobile Rabit  nu isi asuma raspunderea pentru eventualele neintelegeri aparute.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

vând în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27

aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și

libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, în calitate de operator,

va detaliem  când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în

care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

 

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa emanuel@risetech.ro , telefon  , persoana de

contact Emanuel Marcus. Pentru detalii despre aceste modificări precum și pentru Politica Rabit în această privință, vă rugăm consultați secțiunea Politica de protecție a datelor cu caracter personal.

 

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate

 

Având în vedere calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

- executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acționați;

- conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).

 

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului (care include și interacțiunile anterioare semnării acestuia) cu entitatea juridică în numele căreia acționați și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale în calitate de parte contractantă.

 

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:

 

- prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

- în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

- cooperarea cu autoritățile publice;

- gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor noastre.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți

 

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste

date către terți, incluzând partenerii noștri, de exemplu, către:

- alte părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;

- furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare,stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;

- orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);

- consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

- autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma

reglementărilor aplicabile.

 

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

 

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs.

cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu character personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați

exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea,care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului încare o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau estepermisă de lege.

 

Confrom celor de mai sus, aceste drepturi pot fi

exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

- prin poștă, la adresa din Emil Racovita nr 17A, Cluj Napoca, România;

- prin email, la adresa: office@rabit.ro.

 

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal .

 

Perioada de păstrare

 

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 5 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

 

Securitatea datelor cu caracter personal

 

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

 

 

 

Daca aveti orice nelamurire, intrebare sau sugestie va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail  office@rabit.ro .

Ramai la curent cu noutatile. Aboneaza-te la newsletter.

COPYRIGHT © RABIT.RO