Apariţii media

ANUNŢ DE PRESĂ - LANSARE PROIECT

Data publicare 10 Octombrie 2023
SC RABIT MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, cu sediul în România, judeţul Cluj, municipiului Cluj-Napoca, Str. Dimitrie Onciul nr.21B, E-mail: emanuel@risetech.ro, a demarat începând cu data de 01.06.2022, implementarea proiectului "RABIT - Business process automation solution for industry 4.0 migration", proiect co-finanţat în cadrul programului "Dezvoltarea IMM-urilor în România - Sprijin pentru Startup" conform Contractului de finanţare numărul 2021/335067, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului;
Valoarea totală a proiectului este de EUR 220,500 din care asistenţa financiară nerambursabilă nu va depăşi suma de EUR 187,000 intensitatea cofinanţării nerambursabile fiind de 85%;
Proiectul se implementează: în Str. Dimitrie Onciul, nr. 21B, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj;
Durata implementării proiectului: proiectul se va finaliza până în data de 31.01.2024;
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea, integrarea, testarea şi validarea unor procese automatizate de indicatori de performanţă (KPI) şi funcţionalităţi de referinţă (benchmark) bazate pe analiză predictivă şi descriptivă în timp real pentru crearea unui motor de creştere competitivă, care generează o creştere stabilă a veniturilor şi profitabilităţii companiei. Aceste caracteristici noi şi integrate vor ajuta companiile să-şi automatizeze procesele şi să-şi eficientizeze comunicarea cu clienţii.
Detalii suplimentare se pot obţine de la:
Nume persoană contact: Emanuel Mărcuş;
Funcţie: Manager proiect;
Adresa: Str. Dimitrie Onciul, nr. 21B, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj;
Website: https://rabit.ro