Termeni si conditii
Ultima actualizare pe data de 10 mai 2020
Vă rugăm să citiți cu atenție “termenii și condițiile” prezentate mai jos, politica de confidențialitate și politica cookie-urilor, întrucât reglementează drepturile și obligațiile dumneavoastră legale ce decurg din accesarea și utilizarea platformei rabit.ro

Continuarea utilizării platformei rabit.ro implică acceptarea necondiționată a condițiilor prezentate in prezentul document.

Toți utilizatorii platformei rabit.ro se obligă să respecte conditiile generale de utilizare ale serviciilor/produselor/informațiilor si în general, întregul conținut al Platformei.

Dacă nu sunteți de acord cu prezentele condiții generale, vă rugăm să nu continuați accesarea acestui site și să ne contactați utilizând formularul din sectiunea intitulata “Contact”.


1. Informatii despre platforma rabit.ro

Site-ul web rabit.ro este administrat de Rabit Management Solutions S.R.L., o persoana juridica inregistrata si functionand legal in Romania sub numarul J12/3920/2019, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Dimitrie Onciul, nr. 21b.

Rabit Management Solutions este proprietarul si dezvoltatorul platformei online, rabit.ro, disponibila la www.rabit.ro.

Rabit Management Solutions a dezvoltat platforma rabit.ro ca software și sistem utilizat pentru planificarea și gestionarea întregului lanț de aprovizionare, producție, servicii, financiare și alte procese ale unei organizații. Clienții se angajează automat că sunt dispuși să plătească un preț pentru utilizarea platformei, conform unui plan tarifar sub formă de abonament lunar.

Rabit Management Solutions nu este un prestator de servicii, nefiind implicată în vreun fel în gestionarea unei afaceri, ci este doar un dezvoltator de tehnologie care prin intermediul aplicației dezvoltate, facilitează gestiunea internă a unei companii.

În acest moment, platforma rabit.ro oferă acces utilizatorilor de pe teritoriul României.

2. Termeni

Rabit Management Solutions a dezvoltat o platformă online, rabit.ro, care ajută companiile să își gestioneze eficient și unitar toate procesele necesare pentru a-și continua activitatea. Beneficiarul care caută sau are nevoie de o astfel de platformă va intra și se va înregistra singur pe aceasta.

In mod special, pentru eliminarea oricarei neintelegeri, subliniem ca platforma nu isi asuma in niciun mod responsabilitatea pentru acuratetea, corectitudinea, autenticitatea informatiilor introduse pe platforma de angajatii Beneficiarului, acestia isi asuma deplina responsabilitate a proceselor care depind de ei.

Platforma rabit.ro” va fi denumita in continuare Site, Platforma, Platforma online.

Termeni si Conditii”- reprezintă acordul legal între Utilizator și Rabit Management Solutions, în bază căruia sunt reglementate toate aspectele interacțiunii acestora. Totodată, reprezintă acordul legal că Utilizatorii Platformei își asumă responsabilitatea de utilizare a platformei și asupra datelor ce sunt încărcate și manipulate pe această.

Utilizator” reprezintă orice persoană fizică sau juridică care a finalizat procesul de înregistrare în cadrul Platformei, incluzând dar fără a limită astfel, pe administrator, directori de companii și angajații acestora.

Beneficiar” reprezintă un Utilizator, care a optat pentru crearea unui cont de Beneficiar și care poate folosi serviciile platformei prin accesarea acesteia sau un Utilizator care a beneficiat de o sesiune online după plata acesteia.

“Continut rabit.ro” reprezinta orice material text, grafica, imagini, sunete, produs software, audio, video, informatii sau alte materiale afisate pe Platforma.

“Continut utilizator” înseamnă întregul conținut pe care un Utilizator înțelege să îl redacteze, încarce, afișeze în contul sau de Utilizator, că beneficiar, precum și în cadrul documentelor pe care le transmite altor utilizatori sau altor persoane din exteriorul platformei.

“Tarif total” reprezintă valoarea pe care Beneficiarul o plătește pentru că el și angajații companiei sale să poată avea acces la platformă, și se calculează că un preț fix, stabilit și afișat pe platformă, înmulțit cu numărul de utilizatori ai respectivei companii.

Rabit Management Solutions își rezervă dreptul de a modifică oricând, la liberă să alegere, tariful per utilizator fără nicio notificare prealabilă, dar nu cu mai mult de 10% într-un moment dat.

3. Conditii de utilizare

Utilizarea platformei rabit.ro, crearea unui cont de utilizator, autentificarea, cât și accesul la serviciile oferite reprezintă o acceptare din partea dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Aceste condiții de utilizare reprezintă un acord legal între dumneavoastră și Rabit Management Solutions care generează drepturi și obligații pentru ambele părți, nerespectarea utilizării Platformei în concordanță cu aceste dispoziții prevăzute în prezentul capitol, putând face obiectul unor sancțiuni civile și penale.

Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii și Condițiile pentru utilizarea site-ului pentru a le putea consulta în orice moment.

În situația în care nu sunteți de acord cu aceste condiții, vă solicităm să nu utilizați platforma rabit.ro.

Rabit Management Solutions își rezervă dreptul de a actualiza și/sau revizui Termenii și Condițiile în orice moment, fără o notificare prealabilă, inclusiv prețurile de utilizare.

Orice actualizare a Termenilor și Condițiilor, va fi adusă la cunoștință Utilizatorilor la prima autentificare pe Platformă, continuarea utilizării serviciilor oferite de Platformă rabit.ro după ce ați fost înștiințați despre modificarea “Termenilor și conditiilor” reprezintă acceptul dumneavoastră că ați luat la cunoștință despre aceste modificări.

4. Contul de Utilizator

Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de Platformă, de a adăuga date pe platformă, a manipula date existente și conturile utilizatorilor unei companii și de a emite documente, este necesar un cont de Utilizator.

Platforma rabit.ro, inclusiv conținutul acesteia, se adresează doar persoanelor care au împlinit deja vârsta de 18 ani.

Orice accesare de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani este strict interzisă.

Contul de Utilizator va fi creat în baza informațiilor personale pe care dumneavoastră ați decis să le completați și să le puneți la dispoziția noastră, cum ar fi: nume, prenume, telefon, email și parolă.

La momentul configurării contului de utilizator, persoana interesată este obligată să își definească contul de utilizator prin alegerea uneia dintre cele 2 opțiuni gratuite pentru primele 3 luni: Freemium și Premium.

În cazul în care o persoană dorește să folosească Platforma pentru un număr mai mare de 10 utilizatori (angajați ai companiei sale), are posibilitatea de a ne contacta pentru a stabili nevoile acestuia.

Prin completarea informațiilor solicitate pentru crearea contului de utilizator în cadrul Platformei, sunteți de acord că informațiile furnizate în timpul procesului de înregistrare sunt corecte, complete și actuale.

În ceea ce privește parola asociată contului dumneavoastră de utilizator, sunteți singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a acesteia.

Utilizatorul este de acord să folosească Platforma numai în scopuri legale și cu bună credință, orice folosire contrară normelor legale sau bunei-credințe, de către un Utilizator, da dreptul Platformei de a închide contul respectivului Utilizator fără nicio notificare prealabilă.

In acest sens, Utilizatorului îi este în mod strict interzis:

1. Să transmită sau să creeze mesaje prin intermediul Platformei rabit.ro, de hărtuire, discriminatorii, calomnioase, frauduloase sau de amenințare, inclusiv mesaje cu caracter ofensator cu privire la rasă, sex, varstă, orientare sexuală, religie, credințe politice, origine natională, handicap, origine etnică, identitate sexuală sau orice altă caracteristică protejată de lege și care ar putea fi considerată discriminatorie;

2. Să transmită, să acceseze sau să stocheze orice materiale sau comunicări cu caracter ofensator, obscen, precum și a oricăror informații care incalcă prevederile legale în vigoare;

3. Să distribuie în mod neautorizat informaţii confidentiale;

4. Să provoace sau să favorizeze breșele de securitate informatică și/sau să intrerupă comunicarea în rețeaua de sisteme, baze de date sau servere aparținând Platformei;

5. Să desfășoare activități care ar periclita securitatea Platformei (atacuri cibernetice);

6. Să încalce orice drept protejat de drepturile de autor, secret comercial, brevet și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte legi sau regulamente similare prin înregistrarea, copierea, distribuirea, împrumutarea și/sau reproducerea platformei rabit.ro, etc.;

7. Să transmită mesaje obscene, pornografice, vulgare sau ofensatoare la adresă celuilalt Utilizator prin orice mijloace de pe platformă sau din exteriorul acesteia (prin trimitere de mesaje folosind datele de contact ale unui alt utilizator, date care apăr pe Platformă);

8. Să folosească Platformă, în alte scopuri decât cele prevăzute expres în Termeni și Condiții , precum activități de gestiune ale unei companii cu toate subansamblele și procesele acesteia;

9. Să înregistreze, să stocheze sau să distribuie prin orice mijloace conținutul de pe platformă;

Rabit Management Solutions își rezervă dreptul de a suspendă sau chiar de a închide contul dumneavoastră de Utilizator și de a limită astfel accesul dumneavoastră la platformă rabit.ro, în cazul în care se dovedește încălcarea de către dumneavoastră a acestor obligații menționate mai sus.

5. Contul de Master Account/ Profilul utilizatorului (angajatului)/ Configurarea serviciilor

Contul de Master Account

Utilizatorul care și-a creat un cont de tip Master Account, are control deplin la contul companiei și la utilizatorii creați în cadrul acesteia.

Fiecare utilizator ulterior vor fi creați de către acest Master Account, care deține controlul complet la a creă, șterge sau edita utilizatorii din cadrul companiei sale.

Master Account-ul va fi creat pe bază informațiilor deja furnizate pentru crearea contului de Utilizator, la care se vor adaugă câmpuri suplimentare, că de exemplu date financiare ale companiei, calitatea de plătitor TVA, etc.

Dumneavoastră, că și proprietar al Master Account-ului care acționează în numele unei persoane juridice, declarați, certificați și garantați că aveți autoritatea legală de a reprezenta respectivă societate pentru încheierea/acceptarea de astfel de Termeni și Condiții, astfel societatea juridică asumându-și responsabilitate legală pentru contul respectiv și pentru cele ulterioare, dar și asupra tuturor datelor încărcate în platformă.

Fiecare Utilizator care alege să își configureze un profil de Master Account înțelege că este singurul responsabil pentru configurarea profilului sau, pentru corectitudinea informațiilor furnizate, pentru autenticitatea acestora, pentru eventualele recomandări afișate, pentru orice documente, imagini sau informații cu privire la situația și datele companiei, dar și la ulterioarele conturi de utilizatori create.

Rabit Management Solutions nu se obligă să efectueze nicio verificare prealabilă a profilului de Master Account creat și, implicit, a informațiilor, datelor sau documentelor care să ateste faptul că respectivă companie există, sau de veridicitatea acestora.

Rabit Management Solutions își rezervă dreptul, în orice moment și fără o notificare prealabilă, de a verifica informațiile furnizate de utilizatori prin orice metode pe care le consideră necesare, rezultatele obținute putând avea că urmare suspendarea sau închiderea contului de utilizator în cazul în care se va constatată încălcarea obligațiilor menționate în Termeni și Condiții.

Rabit Management Solutions nu exercită nicio formă de control asupra datelor, documentelor sau informațiilor adăugate în platformă.

Rabit Management Solutions nu controlează și nu are dreptul de a interveni în gestiunea și deciziile companiei date sub nicio formă.

Master Account-ul, că orice alt utilizator al Platformei, se obligă să nu întreprindă activități care să creeze probleme de natură legală atât platformei, cât și altor persoane.

Rabit Management Solutions își rezervă dreptul, în orice moment și fără o notificare prealabilă, de a șterge sau restrânge profilul dumneavoastră de Master Account, implicit accesul la datele companiei stocate până acum, la documente și la alte informații prezente care se leagă de acest cont, pentru orice motive pe care Rabit Management Solutions, la liberă să alegere, le consideră a încalcă dispozițiile acestor Termeni și Condiții sau le consideră a fi dăunătoare, sub orice formă, pentru Platformă.

Profilul de Utilizator/Angajat

Utilizatorul care și-a creat un cont de tip Master Account, poate creă profile (conturi) pentru angajații companiei atașate acelui Master Account.

Profilul (contul) de Angajat (utilizator) va fi creat pe bază informațiilor notate de Master Account și reprezintă un cont pe care o altă persoană îl va folosi în gestiunea și manipularea datelor, informațiilor și documentelor companiei pe platformă.

Fiecare Angajat înțelege că este singurul responsabil pentru configurarea profilului sau de Angajat, pentru corectitudinea informațiilor furnizate, pentru autenticitatea acestora, pentru orice documente, imagini sau informații cu privire la susținerea profilului sau, inclusiv omisiuni, pe care alege să le afișeze în contul sau de Angajat; această configurare se face ulterior acțiunii de creere a contului sau de utilizator de către Master Account prin conectarea pe platformă.

Rabit Management Solutions nu se obligă să efectueze nicio verificare prealabilă a profilului de utilizator creat și, implicit, a informațiilor, imaginilor sau documentelor afișate care să condiționeze statutul de Angajat. Rabit Management Solutions își rezervă dreptul, în orice moment și fără o notificare prealabilă, de a verifica informațiile furnizate de utilizatori prin orice metode pe care le consideră necesare, rezultatele obținute putând avea că urmare suspendarea sau închiderea contului de utilizator, în cazul în care se va constatată încălcarea obligațiilor menționate în Termeni și Condiții.

Rabit Management Solutions nu exercită nicio formă de control asupra Angajatului, a serviciilor achiziționate de către acesta, Angajatul acționând în nume propriu, că un utilizator independent al Platformei, dar că parte a companiei de care aparține.

Rabit Management Solutions nu controlează și nu are dreptul de a interveni în activitățile desfășurate de către Angajat în timpul folosirii platformei, Platformă neavând dreptul de a înregistra integral sau parțial sau de a stoca informațiile încărcate.

Rabit Management Solutions își rezervă dreptul, în orice moment și fără o notificare prealabilă, de a șterge sau restrânge profilul dumneavoastră de Utilizator, implicit accesul la datele companiei stocate până acum, la documente și la alte informații prezente care se leagă de acest cont, pentru orice motive pe care Rabit Management Solutions, la liberă să alegere, le consideră a încalcă dispozițiile acestor Termeni și Condiții sau le consideră a fi dăunătoare, sub orice formă, pentru Platformă.

Configurarea serviciilor

Pentru Master Account:

După crearea Contului de Master Account, puteți configura contul și datele juridice ale companiei pe care o gestionați.

Master Account-ul este singurul în măsură să introducă cât mai multe informații elocvente cu privire la companie și angajații care urmează să folosească platformă, în măsură atribuțiilor acestora în companie.

Pentru Utilizatori/Angajati:

După crearea Profilului de Utilizator/Angajat, puteți să va configurați contul propriu, dar și să manipulate date, informații și documente la care aveți acces, restricții stabilite la crearea contului dumneavoastră de către un Master Account.

6. Folosirea platformei

Fiecare Utilizator (fie Master Account sau angajat) se angajează să folosească pe proprie răspundere platformă pentru manipularea, gestionarea și managementul resurselor companiei în cadrul căreia lucrează.

Fiecare tip de data înscris pe platformă este răspunderea proprie a utilizatorului, Rabit Management Solutions neavând o răspundere civilă, morală sau penală asupra acestor date, așadar, prin prezentul document, folosirea platformei (atât gratuită pentru o perioadă, cât și plătită ulterior) este responsabilitatea civilă, morală și penală asupra corectitudinii datelor, informațiilor, atât din perspectivă folosirii lor de ceilalți utilizatori din cadrul aceleași companii, dar și de corectitudinea lor legală.

7. Proprietate intelectuala

“Continutul rabit.ro” astfel cum este definit în Secțiunea 2, enumerarea nefiind limitativa, este proprietatea exclusivă a Rabit Management Solutions, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original, includerea oricărui Conținut în afară Platfomei decât cu acordul expres al proprietarul/administratorului Platformei.

“Continut utilizator” astfel cum este definit în Secțiunea 2, este proprietate exclusivă a respectivului Utilizator, Rabit Management Solutions recunoscând și respectând acest drept de propritate intelectuală.

8. Politica de confidențialitate

Vă rugăm să parcurgeți Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din pagina prezentă, secțiunea “Politica de Confidentialitate”.

9. Folosirea Cookie-urilor

Vă rugăm să citiți Politică de Cookies , cu privire la folosirea cookie-urilor, care face parte din pagina prezentă, secțiunea “Politica de utilizare Cookies”.

10. Declinarea responsabilitatii

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ:

1. UTILIZAREA SERVICIILOR DIN CADRUL PLATFOMEI SE FACE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. SERVICIUL ESTE FURNIZAT PE BAZĂ: "AȘA ESTE". RABIT MANAGEMENT SOLUTIONS NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA ȘI NU ACORDĂ GARANȚII DE NICI UN FEL, NICI ÎN MOD EXPLICIT NICI IMPLICIT, INLUZAND, DAR NELIMITANDU-SE LA GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE OBIȘNUITE, LA POTRIVIREA PENTRU UN SCOP ANUME.

2. ORICE MATERIAL DOWNLOADAT SAU ÎN ALT MOD OBȚINUT PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI SE REALIZEAZĂ LA DISCREȚIA ȘI RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI CĂ SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE STRICĂCIUNE A COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ SAU PIERDEREA DE DATE REZULTATĂ ÎN URMĂ DOWLOADARII UNOR MATERIALE.

3. MECANISMELE DE SECURITATE INCORPORATE ÎN SOFTWARE (SISTEM) CUNOSC LIMITĂRI EFECTIVE/INERENTE, DUMNEAVOASTRĂ AV ND RESPONSABILITATEA DE A IDENTIFICĂ EXACT NECESITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ.

4. RABIT MANAGEMENT SOLUTIONS PRIN PREZENTUL ACORD SAU ALȚI TERMENI FURNIZAȚI NU GARANTEAZĂ CĂ:

(a) SERVICIUL SE POTRIVEȘTE EXACT CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ,

(b) SERVICIUL VA FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT, ÎN SIGURANȚĂ ȘI FĂRĂ ERORI,

(c) REZULTATELE OBȚINUTE PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI VOR FI FĂRĂ GREȘEALĂ ȘI DE ÎNCREDERE,

(d) CALITATEA PRODUSELOR, SERVICIILOR, INFROMATIILOR SAU ALTOR MATERIALE CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE DE DUMNEAVOASTRĂ PRIN SERVICIU VOR ÎNDEPLINI AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ,

(e) ORICE EROARE A SOFTWARE-ULUI VA FI CORECTATĂ.

5. NICI UN SFAT SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ PRIN SAU DE LA SERVICIU NU CREEAZĂ ORICE ALTE GARANȚII NEPRECIZATE ÎN ACTUALUL ACORD.

6. RABIT MANAGEMENT SOLUTIONS NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NERESPECTAREA TERMENELOR LIMITĂ, PENTRU ȘTERGEREA, NEFURNIZAREA SAU STOCAREA ERONATĂ A ORICĂREI FORME DE INFORMAȚIE, DATA SAU ORICĂROR SETĂRI PERSONALIZATE UTILIZATE DE DUMNEAVOASTRĂ.

RABIT MANAGEMENT SOLUTIONS VA FACE EFORTURI ÎNSEMNATE PENTRU A ÎNTREȚINE SERVICIUL, TOTUȘI, RABIT MANAGEMENT SOLUTIONS NU RĂSPUNDE PENTRU STRICĂCIUNI, PIERDERI DE DATE, DETALII DE UTILIZATOR, VENIT SAU ALTE PAGUBE PRODUSE AFACERILOR DATORATE ÎNT RZIERILOR, TRANSMITEREA GREȘITĂ SAU NETRANSMITEREA INFORMAȚIILOR, DATORATE RESTRICȚIEI SAU ÎNTRERUPERII ACCESULUI, BUGURILOR SAU ALTOR ERORI, FOLOSIRII NEAUTORIZATE DATORATE ÎMPĂRȚIRII ACCESULUI LA SERVICIU, SAU ALTOR INTERACȚIUNI CU SERVICIUL.

SUNTEȚI RESPONSABIL DE ÎNTREȚINEREA ȘI SALVAREA DE SIGURANȚĂ (BACK-UP) DATELOR DVS ȘI DE ORICE INFORMAȚIE STOCATĂ PRIN SERVICIU.

11. Limitarea răspunderii

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că, asociații sau alți parteneri, angajații Rabit Management Solutions nu au obligații pentru orice pagubă directă, indirectă, specială, exemplară, inclusiv dar nelimitandu-se numai la pagube de pierdere de câștiguri viitoare, bună-credința, folosire date sau alte bunuri intangibile, rezultând din:

1. Folosirea sau imposibilitatea folosirii serviciului;

2. Erori, defecte, omisiuni întârzieri în operații sau transmiși sau orice alte altă nergeula a bunului mers al servicului sau software-ului;

3. Accesul neautorizat sau alterarea informațiilor și datelor dumneavoastră sau ale companiei de care aparțineți;

4. Declarațiile și comportamentul unui alt Utilizator pe platformă;

5. Orice Servicu oferit sau vândut prin interemediul Platfomei.

12. Incetarea acordului

Prezentul acord își produce efecte de la data acceptării prezentului document, că urmare a creării unui cont de Utilizator în cadrul Platformei pentru o perioadă nedeterminată până în momentul în care una dintre părți va decide să înceteze acest acord în următoarele situații:

1. Rezilierea unilaterală de către Utilizator;

2. Încetarea în caz de încălcare de către Utilizator a prevederilor prevăzute în Termeni și Condiții;

a) Utilizatorul poate rezilia acest Acord în orice moment, prin completarea formularului din secțiunea ”Contact”.

De la data procesării formularului (maxim 24 ore), contul Utilizatorului va fi șters, Platformă neavând nicio obligație de a returna conținutul afișat în contul de Utilizator.

În situația în care la data solicitării rezilierii, Utilizatorul mai are facturi neplătite, își asumă responsabilitatea de a plăți înainte să i se proceseze cererea de ștergere a contului, altfel își asumă atragerea de răspundere civilă sau penală, după caz.

b) Platformă are dreptul de a rezilia unilateral acest acord, fără niciun preaviz sau notificare prealabilă, în cazul în care se constată prin orice mijloace, o încălcare a obligațiilor acestui Acord de către Utilizator sau consideră necesară o asemenea măsură pentru siguranță Platformei.

În acest sens, Platformă își rezervă dreptul de a:

- șterge orice conținut Utilizator;

- limită temporar utilizarea/accesul contului de Utilizator

- retrage/suspendă temporar accesul la contul de Utilizator

- în cazul rezilierii unilaterale de către Platformă, , sumele plătite în contul timpului neutilizat de către utilizatorii unei companii, vor fi returnate în integralitate Master Account-ului.

13. Notificări

Toate notificările și/sau orice comunicare, inclusiv cele legate de modificările aduse acestor Termeni și Condiții, se vor face de către Rabit Management Solutions în scris:

- prin email către adresă pe care dumneavoastră ați pus-o la dispoziție la crearea contului de Utilizator

- prin mesaje publicate în cadrul Platformei;

Pentru orice notificare, sesizare, recomandare, neclaritate sau pentru orice întrebări legate de Termeni și Condițiile de utilizare, va rugăm să ne contactați la Secțiunea “Contact”.

14. Legea aplicabilă & Forța majoră

Acești Termeni și Condiții reprezintă înțelegerea exclusivă și totală dintre Rabit Management Solutions și dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea Platformei.

Legea aplicabilă prezentului Acord va fi legea română.

Cu excepția obligației de a remedia orice eroare cât mai repede cu putință, Rabit Management Solutions nu va fi responsabilă pentru orice eșec sau întârziere în acțiunile sau inacțiunile Utilizatorilor reglementate de acești Termeni și Condiții dacă acestea se datorează unei cauze pe care Platformă nu o poate controla cum ar fi (dar nelimitandu-se la acestea) acte de război, acte guvernamentale, întreruperea Internetului (care să nu rezulte din acțiunile sau inacțiunile Rabit Management Solutions), fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de muncă. Aceste cauze de forță majoră:

1. trebuie notificate Utilizatorilor prompt

2. Rabit Management Solutions aflată în caz de forță majoră trebuie să utilizeze eforturi comerciale rezonabile că să corecteze prompt orice disfuncționalitate sau întârziere.

Dacă Rabit Management Solutions nu este în stare să poată oferi Serviciul pentru o perioadă de 30 de zile consecutive din cauza unui eveniment de forță majoră continuu, dumneavoastră veți putea rezilia Serviciul, dar Rabit Management Solutions nu va avea nici o obligație în legătură cu asta.

18. Clauze finale

Acești Termeni și Condiții constituie un acord dintre Rabit Management Solutions și dumneavoastră și va guvernează utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestări servicii încheiat între dumneavoastră și Rabit Management Solutions. Puteți de asemenea să va aflați sub autoritatea altor termeni adiționali sau condiții de utilizare ce se aplică în momentul în care utilizați alte servicii ale Platformei, conținut sau software al unui terț.

Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții sau altor documente incorporate este dovedită de o instituție competență că fiind invalida, părțile sunt de acord că această instituție să încerce să ia în considerație intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar restul prevederilor rămânând în vigoare.

Cere un demo
Încearcă funcționalitățile RaBit care se pliază pe nevoile organizației tale.

SAU

Testează gratuit
Testează gratuit timp de 14 de zile întreaga platformă RaBit
Lasă-ne un mesaj și vei fi contactat de unul dintre colegii noștri.
Îți stăm mereu la dispoziție!